Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Đăng ký người dùng và đăng nhập

Lần đầu tiên sử dụng phần mềm iVMS-4200, bạn cần đăng ký một người dùng siêu cấp để đăng nhập.

Các bước Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0:

 1. Nhập tên người dùng siêu cấp và mật khẩ
 2. Xác nhận lại mật khẩ
 3. Theo tùy chọn, có thể chọn hộp kiểm Enable Auto-login để tự động đăng nhập vào phần mề

Nhấn Register. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản siêu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Chú ý:

Tên người dùng không thể chứa các ký tự sau: / \ : * ? “ < > |

Mật khẩu không thể để trống và độ dài mật khẩu không dưới sáu ký tự.

Khi mở phần mềm iVMS-4200 sau khi đã đăng ký, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm với tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký.

Các bước Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

 1. Nhập tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký.
 2. Theo tùy chọn, có thể chọn hộp kiểm Enable Auto-login để đăng nhập vào phần mềm tự độ
 3. Nhấn Login

huong dan cai dat ivms 4200

Sau khi chạy phần mềm, một trình thuật sĩ sẽ hiển thị để hướng dẫn bạn thêm thiết bị và thực hiện một số thiết lập cơ bản.

2.1 Thêm một thiết bị

Mục đích Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Sau khi chạy iVMS-4200, các thiết bị bao gồm camera gắn mạng, bộ mã hóa hình ảnh, DVR, NVR có thể được thêm vào phần mềm để thực hiện cấu hình và quản lý từ xa như xem trực tiếp, xem lại, thiết lập cảnh báo, …

Thực hiện theo những bước sau để vào giao diện Encoding Device Adding:

 1. Nhấn biểu tượng  trên bảng điều khiển,

hoặc chọn Tools->Device Management để mở trang Device Management.

 1. Nhấn chọn thẻ Server.
 2. Chọn Encoding Device để vào giao diện Encoding Device

huong dan cai ivms 4200

Bạn có thể thêm thiết bị theo một trong các cách sau:

Phát hiện thiết bị trực tuyến, xem Mục 2.2.1 Thêm thiết bị trực tuyến.

Xác định địa chỉ IP của thiết bị, xem Mục 2.2.2 Thêm thiết bị theo cách thủ công.

Xác định mảng IP của thiết bị, xem Mục 2.2.3 Thêm thiết bị bằng mảng IP.

IP Server, xem Mục 2.2.4 Thêm thiết bị bằng IP Server.

HiDDNS,  xem  Mục  2.2.5 Thêm thiết bị bằng HiDDNS.

 

2.2.1  Thêm thiết bị trực tuyến

Mục đích:

Các thiết bị trực tuyến trong cùng mạng cục bộ với phần mềm giám sát sẽ hiển thị trong một danh sách. Bạn có thể nhấn Refresh Every 15s để làm mới thông tin các thiết bị trực tuyến.

Các bước:

 1. Chọn thiết bị để thêm vào từ danh sách.
 2. Nhấn Add to Client để mở hộp thoại thêm thiết bị.
 3. Nhập các thông tin yêu cầ
 4. Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn.Address: Nhập địa chỉ IP của thiết bị. Trong trường hợp này, địa chỉ IP của thiết bị được tự động nhận diện.Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng làadmin.

  Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.

 5. Nhấn Add để thêm thiết bị

cài đặt ivms 4200

Nhấn Add All, nhập tên người dùng và mật khẩu, khi đó bạn có thể thêm tất cả các thiết bị trực tuyến vào phần mềm

cài đặt ivms 4200 v.0

Chọn một thiết bị từ danh sách, nhấn Modify Netinfo, bạn có thể thay đổi thông tin mạng của thiết bị được chọn.

Chọn một thiết bị từ danh sách, nhấn Restore Default Password, bạn có thể khôi phục mật khẩu của thiết bị được chọn.

2.2.1  Thêm thiết bị theo cách thủ công

Các bước:

 1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
 2. Chọn Adding Mode là IP/Domain.
 3. Nhập các thông tin yêu cầ

Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn. Address: Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của thiết bị. Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.

User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là

admin.

Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.

 1. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc đị
 2. Nhấn Add để thêm thiết bị

ảnh cài đặt phần mềm ivms 4200

2.2.1  Thêm thiết bị bằng mảng IP

Các bước:

 1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
 2. Chọn Adding Mode là IP Segment.
 3. Nhập các thông tin yêu cầ

Start IP: Nhập địa chỉ IP bắt đầu.

End IP: Nhập địa chỉ IP kết thúc trong cùng dải mạng với IP bắt đầu.

Port: Nhập cổng thiết bị. Giá trị mặc định là 8000.

User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là

admin.

Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.

4.Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc định

5.Nhấn Add, thiết bị có địa chỉ IP nằm giữa địa chỉ IP bắt đầu và IP kết thúc sẽ được thêm vào danh sách thiết bị.

anh ivms 4200

2.2.1  Thêm thiết bị bằng IP Server

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

Các bước Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

 1. Nhấn Add Device để mở hộp thoại thêm thiết bị.
 2. Chọn Adding Mode là IP Server.
 3. Nhập các thông tin yêu cầ

Nickname: Chỉnh sửa tên cho thiết bị như bạn muốn.

Server Address: Nhập địa chỉ của IP Server.

Device ID: Nhập ID thiết bị đã đăng ký trên IP server.

User Name: Nhập tên người dùng thiết bị. Theo mặc định, tên người dùng là admin.

Password: Nhập mật khẩu thiết bị. Theo mặc định là 12345.

 1. Tùy chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm Export to Group để tạo một group (nhóm) theo tên thiết bị. Tất cả các kênh của thiết bị sẽ được đưa vào nhóm tương ứng theo mặc đị
 2. Nhấn Add để thêm thiết bị.

ivms 4200

Chú ý: iVMS-4200 cũng cung cấp phương thức thêm thiết bị ngoại tuyến. Chọn hộp kiểm Add Offline Device, nhập các thông tin yêu cầu và số kênh của thiết bị rồi nhấn Add. Khi thiết bị trực tuyến, phần mềm sẽ tự động kết nối đến thiết bị.

Sau khi được thêm thành công, các thiết bị sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị. Bạn có thể kiểm tra tài nguyên sử dụng, trạng thái HDD, trạng thái ghi hình và các thông tin khác của thiết bị trong danh sách.

Nhấn Refresh All để làm mới thông tin của tất cả các thiết bị đã thêm vào. Bạn cũng có thể nhập tên thiết bị trong ô lọc để tìm kiếm.

Chọn một thiết bị trong danh sách, nhấn Modify/Delete, khi đó bạn có thể chỉnh sửa/xóa thông tin của thiết bị được chọn.

Chọn một thiết bị trong danh sách, nhấn Remote Config, khi đó bạn có thể thực hiện một số cấu hình từ xa cho thiết bị nếu cần thiết.

2.2  Group Management (Quản lý nhóm)

Mục đích:

Các thiết bị thêm vào có thể được tổ chức theo nhóm để quản lý thuận tiện. Bạn có thể xem trực tiếp, xem lại tệp tin ghi hình và thực hiện một số thao tác khác đối với thiết bị thông qua nhóm.

Trước khi bắt đầu:

Các thiết bị cần thêm vào phần mềm trước khi thao tác quản lý theo nhóm. Thực hiện theo các bước sau để vào giao diện Group Management:

 1. Mở trang Device
 2. Nhấn chọn thẻ Group để vào giao diện Group Management

cách cầu hình ivms 4200

Thêm nhóm

Các bước Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

 1. Nhấn Add Group để mở hộp thoại Add
 2. Nhập tên nhóm như bạn muố

Nhấn OK để thêm nhóm mới vào danh sách nhóm

Bạn có thể chọn hộp kiểm Create Group by Device Name để tạo nhóm mới theo tên của thiết bị được chọn

cách thêm gruop bằng ivms 4200

Đưa một thiết bị vào nhóm

Các bước Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0

 1. Nhấn Import trên giao diện Group Management, rồi chọn thẻ Encoding Channel để mở trang Import Encoding
 2. Chọn hình nhỏ/tên kênh trong danh sách hiển thị ở dướ
 3. Chọn một nhóm từ danh sách nhóm.
 4. Nhấn Import để đưa kênh đã chọn vào nhóm.

Bạn cũng có thể nhấn Import All để đưa tất cả các kênh vào nhóm được chọn.

Chú ý:

Bạn cũng có thể nhấn biểu tượng   trên trang Import Encoding Channel để thêm một nhóm mới.

Có thể đưa tối đa 64 camera vào một nhóm

Mọi chi tiết có thể liên hệ 0978.51.51.59 để được tư vấn giải pháp phần mềm ivms 4200 chính xác nhất cập nhật mới nhất

Hoặc truy cập https://giamsat24hvn.com/

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ivms 4200 v2.0
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *