video balun HD-CVI/TVI/AHD

Danh mục: ,Miễn phí!

Product Name :HD-CVI/TVI/AHD Video Balun;
Compatible with all HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD;
Frequency response: DC to 60Mhz,Attenuation: 0.5dB type,CMRR: 60dB;
Impedance: BNC: 75ohms,Terminal: 100ohms,Surge protection:4KV,ESD:8KV;
Package include:1x VIMVIP AHD Video Balun.

BH: 3T

Mô tả sản phẩm

Product Name :HD-CVI/TVI/AHD Video Balun;
Compatible with all HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD;
Frequency response: DC to 60Mhz,Attenuation: 0.5dB type,CMRR: 60dB;
Impedance: BNC: 75ohms,Terminal: 100ohms,Surge protection:4KV,ESD:8KV;
Package include:1x VIMVIP AHD Video Balun.

BH: 3T

Đánh giá bài viết.
video balun HD-CVI/TVI/AHD vo lc: Tháng Mười Hai 3rd, 2017 bởi coystorkey

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “video balun HD-CVI/TVI/AHD”