Jack-conntector-F5-500x515

Bộ chuyển đổi video balun thường

Danh mục: ,Miễn phí!

Transmission distance: 0-500m

Frequency: 60dc-5mhz

Output level: 1Vpp/75Ω video signal

Output signal: 1-1vp-p equilibrium

BH:6T

Transmission distance: 0-500m

Mô tả sản phẩm

Transmission distance: 0-500m

Frequency: 60dc-5mhz

Output level: 1Vpp/75Ω video signal

Output signal: 1-1vp-p equilibrium

BH:6T

Transmission distance: 0-500m
Đánh giá bài viết.
Bộ chuyển đổi video balun thường vo lc: Tháng Mười Hai 3rd, 2017 bởi coystorkey

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bộ chuyển đổi video balun thường”