Đầu Ghi hình HDPRO

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • -5%Đầu ghi hình HDP-4400N
  • Đầu vào hình ảnh: 24 Kênh 1080P hoặc 32 Kênh 960P
  • Chuẩn ra hình ảnh: Monitor (01 VGA)
  • Chất lượng ghi hình: Full HD 1080P, HD 720P, D1
  • Chế độ xem lại: 4CH 1080P/ 8CH 960P
  • Kết nối: 10/100/1000M Ethernet, RJ45
  • Hỗ trợ DDNS /FTP /PPoE /DHCP /RTSP /UPnP/Email/NTP
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDP-4400N

  2,200,000 ₫ 2,100,000 ₫
 • -91%Đầu ghi hình HDP-5300AHD-M
  • AHD: 32*AHD-M/24*AHD-M/16AHD-M
  • ANALOG: 32*960H
  • AHD + IP: 4*AHD-M + 4*720P
  • IP: 4 * 1080P, 1*1080P + 8*720P, 20 * 960H
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDP-5300AHD-M

  1,880,000 ₫ 178,000 ₫
 • -5%Đầu ghi hình HDP-3500AHDH-L
  • AHD: 16*AHD 1080P ( 12fs) ; 8*AHD
  • AHDL: 16*AHDL
  • ANALOG: 16*960H
  • AHD + IP: 4*AHD + 4*720P
  • IP: 4*1080P, 1*1080P + 8*720P, 20*960H
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDP-3500AHDH-L

  2,200,000 ₫ 2,100,000 ₫
 • -5%Đầu ghi hình HDP-3500AHD
  • AHD:  16*AHD 720P
  • CAMERA IP:  2*1080P + 2* 720P;  8*720P
  • AHD + CAMERA IP: 4*AHD 720P + 4*720P
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDP-3500AHD

  2,100,000 ₫ 2,000,000 ₫
 • -5%Đầu ghi hình HDP-2600AHD-HL
  • AHD: 8*1080P (15fps)/4*1080P /8*720P
  • CAMERA IP: 4*1080P/1*1080P+8*720P/20*960H;
  • AHD + CAMERA IP: 2*1080P(AHD) + 2*1080P(IP)
  • 8*720P(AHD) + 8*720 (IP)
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDP-2600AHD-HL

  4,230,000 ₫ 4,000,000 ₫
 • -4%Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600AHD
  • AHD:  8*AHD 720P
  • CAMERA IP:  2*1080P + 2* 720P;  8*720P
  • AHD + CAMERA IP: 4*AHD 720P + 4*720P
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDPRO 2600AHD

  5,100,000 ₫ 4,900,000 ₫
 • -6%Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHDH
  • AHD: 4*1080P(25fps)
  • CAMERA IP: 8*720P/4*720P/2*1080H + 2*720P
  • AHD + CAMERA IP: 4*720P (AHD) + 4*720P (IP)
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDPRO 1700AHDH

  3,300,000 ₫ 3,100,000 ₫
 • -7%Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD-N
  • AHD: 4*1080N/4*AHD-M
  •  AHDL: 4*AHDL
  • CAMERA IP: 8*1080P, 8*720P
  • AHD + CAMERA IP:  2*720P (AHD) + 2*720P (IP)
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDPRO 1700AHD-N

  3,222,000 ₫ 3,000,000 ₫
 • -8%Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD
  • AHD:   4*1080N
  • AHDL: 4*AHDL
  • CAMERA IP:   8*1080P , 8*720P
  • AHD + CAMERA IP:  2*720P (AHD) + 2*720P (IP)
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDPRO 1700AHD

  2,600,000 ₫ 2,400,000 ₫
 • -10%Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD-E
  • 4 kênh AHD hoặc 4 kênh Analog
   hoặc 2 kênh AHD + 2 kênh Analog
  • AHD 720P, Analog 960H
  • + Đổi mới trong 1 tháng
   + Bảo hành chính hãng 2 năm


  Đầu ghi hình HDPRO 1700AHD-E

  1,880,000 ₫ 1,700,000 ₫